Lepota i zdravlje / Istraživanje
Lekar savet

Hiperkinetički poremećaj kod dece

Selektivna pažnja i memorija, pometenost, impulsivnost i hiperaktivnost, glavne su karakteristike koje opisuju ovaj poremećaj

Piše: Vladanka Zečević Foto: PRESS

Važno je znati

Brojna istraživanja naučnih i zdravstvenih institucija u svetu ukazuju na to da je sve veći procenat dece kod koje je dijagnostikovan deficit pažnje sa hiperaktivnim ponašanjem ili bez njega. Po novijim istraživanjima, od 7 do 10 odsto dece uzrasta od 5 do 18 godina ima dijagnozu ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) ili ADD. Poremećaji pažnje sa većom učestalošću javljaju se kod dečaka, obično tokom prvih pet godina života.

 

 ■ Simptomi

 

Deca sa hiperkinetičkim poremećajem često su neoprezna i impulsivna, sklona nezgodama, imaju problem sa održavanjem pažnje i dezinhibisan odnos sa odraslima. Nedostaje im istrajnost u aktivnostima koje zahtevaju kognitivno angažovanje i imaju tendenciju prelaska s jedne aktivnosti na dugu bez završavanja bilo koje od njih.

Kada govorimo o detetu od dve godine koje ima vremenski kratko usmerenu pažnju na neku aktivnost, to je normalno. Ukoliko dete od četiri godine ne održava pažnju, onda to već predstavlja problem. Međutim, sve gore pomenuto najčešće dolazi do izražaja tek kada mališani krenu u školu.

 

 ■ Sonja Savić, dipl. defektolog–logoped i psihoterapeut sa evropskim sertifikatom, govori o metodama lečenja kod dece sa hiperkinetičkim poremećajem

U lečenju ADHD-a glavno mesto i dalje zauzima medikamentna terapija, potom vežbe reedukacije psihomotorike i psihodinamičko savetovanje roditelja, kao i grupna i individualna psihoterapija deteta koja se poslednjih godina pokazala kao izuzetno uspešna. Takođe, koriste se i strategije za modeliranje ponašanja i stvaranje prijatnog porodičnog okruženja, odgovarajuće strategije učenja, kao i pravilan način ishrane (treba voditi računa o vrsti ugljenih hidrata koje dete unosi, kao i o mastima i proteinima).

Svakako, istakla bih i svetlu stranu ovog poremećaja. Većinu dece sa ADHD strukturom može da čeka lepa budućnost ukoliko se njihove potrebe i specifičnosti prepoznaju i prihvate od strane roditelja, nastavnika i ako se razvija pozitivna strana njihove različitosti i posebnosti. Osobine koje treba ceniti i podsticati su spontanost (umesto impulsivnosti), kreativnost (razvijanje doslednosti i discipline), hiperfokus (intenzivna koncentracija na nešto što ih interesuje) i visok energetski naboj (može voditi do hiperproduktivnosti). Neosporno je da je teško podizati dete sa hiperkinetičkim poremećajem, ali roditelji i nastavnici često svoje poruke formulišu s jednim negativnim prizvukom koji utiče da ono o sebi vremenom izgradi sliku kao o lošoj osobi. I pored težine u nekim situacijama, preporuka je da roditelji i nastavnici šalju pozitivne poruke detetu. Slanjem negativnih poruka samo učvršćujemo lošu sliku koju dete gradi o sebi i stvaramo prostor za negativno ponašanje.

Od septembra formiraće se nove grupe za psihoterapijski rad sa decom i omladinom, a za sve potrebne informacije možete da se obratite na mejl adresu decijapsihoterapija@gmail.com

Lepota i zdravlje / Istraživanje