Kontakt

Kontakt

Redakcija

Adresa

Cetinjska 1, 11000 Beograd

Telefoni:

330-1473, 330-1101
3373-381 (faks)

Adresa na internetu

www.bazar.co.rs

E-mail

bazar@politika-ad.com

Marketing

Oglasni sektor:

330-1567, 330-1349
330-1348